▪Yeşil Bina Uygulamaları.
▪İhale Dosyası Hazırlanması.
▪Değerlendirme, Maliyet Analizi, Kalite Kontrolü.
▪İş Güvenliği, Kanun ve Yönetmelikler.