▪ Konsept tasarımı.
▪ Avan proje hazırlanması.
▪ Kesin proje hazırlanması.
▪ Ruhsat projelerinin hazırlanması.
▪ Uygulama projelerinin hazırlanması.
▪ Detay proje hazırlanması